مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از جناح هاي چپ و راست چيست؟
در مورد جناح هاي عمده سياسي كشور توضيحاتي بفرماييد.
چرا در بين بزرگان كشور تفرقه و اختلاف وجود دارد؟
روزنامه هاي مختلف با تبليغات متضاد افكار جوانان و مردم را منحرف مي كنندآيا اكتفا به خواندن يكي دو روزنامه درست است؟
چه كنيم كه اسير تفكرهاي جناحي نشويم؟
علت بي تفاوتي دانشجويان به مسائل سياسي چيست؟
آيا دموكراسي از نظر اسلام درست است؟ نظر امام خميني(ره) در مورددموكراسي چيست؟
مسأله ولايت فقيه چه رابطه اي با حكومت اسلامي دارد؟
ديدگاه مرحوم نائيني در باب حكومت چيست؟
جايگاه قانوني و فلسفه وجودي دادگاه ويژه روحانيت چيست؟
در اصل 24 قانون اساسي منظور از مخل به مباني اسلام چيست؟
آيا درست است كه تفسير قانون اساسي مطلقا بر عهده شوراي نگهبان باشد؟
  1. 2526 از 4632