مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا امام بايد از جانب خدا تعيين شود؟
انگيزه تهاجم به خانه حضرت زهرا((عليها السلام)) و آتش زدن در منزل آن بزرگوار چه بوده است؟
آيـا خـوانـدن و صدا زدن ديگران , مستلزم پرستش آنان و شرك است ؟آنچه كه موجب برانگيخته شـدن اين پرسش گرديده ظاهر برخي از آيات قرآن است كه به حسب ظاهر , از خواندن غير خدا نهي مي كند . و ان المساجد للّه فلا تدعوا مع اللّه احدا . (1)- مساجد از آن خداست , پس با خدا كسي را نخوانيد . و لاتدع من دون اللّه ما لا ينفعك و لا يضرك . (2)- جز خدا كسي را مخوان كه نه نفعي به تو مي رساند و نه ضرري . گـروهي , با دستاويز قرار دادن اين گونه آيات , نداي ديگران و خواندن اولياي خداو صالحان را , پس از درگذشت آنها , شرك و پرستش آنان دانسته اند .
حكمت اينكه خداي متعال امر به توسل فرموده چيست ؟
آيا اين واقعيت دارد كه حضرت خد يجه ( س ) در ابتدا به غير خدا متوسل شده است ؟
در مورد توسّل چه مدركي در قرآن وجود دارد مثلاً چهارده معصوم واولياء (عليهم السلام) را وسيله قراردادن و از خدا حاجت خواستن مانعي ندارد ؟
ما در ترجمه آيه اياك نعبد و اياك نستعين، مي خوانيم تنها از تو ياري مي خواهم ترجمه اين آيه به ما ميگويد كه ما فقط از خداوند بايد ياري بخواهيم در حالي كه ما از 14 معصوم و ... كمك ميخواهيم با توجه به اينكه من خودم شيعه هستم لطفا راهنمايي نمائيد.
زناني كه در وضع حمل حضرت خديجه، هنگام ولادت حضرت فاطمه زهرا((عليها السلام))به كمك وي آمدند چه كساني بودند؟
در مجلسي كه پيامبر((صلي الله عليه وآله)) نزد خويشان دعوتش را آشكار ساخت، با اينكه آنان هنوز پيامبري وي را تصديق نكرده بودند، چگونه علي((عليه السلام)) را جانشين قرار داد؟
جانشيني اميرمؤمنان، علي((عليه السلام)) از سوي رسول الله((صلي الله عليه وآله)) در روز غدير اعلام گرديده است. آيا امام نمي توانسته براي اثبات حقانيّت خود در طول حيات خويش به اين واقعه قطعي استدلال كند؟
جانشيني امير مؤمنان، علي((عليه السلام)) از سوي رسول الله((صلي الله عليه وآله)) در روز غدير اعلام گرديده است. آيا امام نمي توانسته براي اثبات حقانيّت خود در طول حيات خويش به اين واقعه قطعي استدلال كند؟
در دعوت رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) براي جانشيني اگر عموي ايشان ابو لهب اجابت مي كرد آيا او وصي رسول الله مي شد؟
  1. 2018 از 4632