مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا شهربانو دختر يزدگرد به همسري امام حسين (ع) در آمده است؟
آيا سماع مولوي درست بوده؟
رابعه عدويه عارفه چه كسي بود؟
يوحنا كيست؟
موسي بن ميمون چه كسي بود؟ آيا اسرائيليات در زمان او وارد اسلام شد؟
آيا اين مطلب صحيح است كه امام صادق(ع) اول پسرش اسماعيل را به امامت بعد از خود معرفي كردند ولي بعدا از اين امر عدول كردند؟
اگر انتساب امام صادق(ع) از طرف مادر به ابوبكر صحيح باشد فضيلتي براي ابوبكر نيست؟
سرنوشت محمد حنفيه چه شد آيا هنوز زنده است؟
سرنوشت ابراهيم فرزند مالك اشتر به كجا رسيد؟
مختصري از زندگي حضرت خضر(ع) بنويسيد.
مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟
اعلاميه قريش براي محاصره اقتصادي مسلمانان چه بود؟
  1. 2061 از 4632