مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در زمان حضرت علي(ع) زنداني سياسي وجود داشت ؟
مگر اين نيست كه سرزمين فلسطين مال يهوديان بوده است پس چرا مامي گوييم متعلق به مسلمين است؟
آيا براي احترام به ولي فقيه افتادن به پاي او صحيح است؟ آيا سابقه تاريخي دارد؟
آيا ابوبكر از طرف مسلمانان برگزيده شده و براساس دموكراسي و نظراكثريت مردم بوده است؟
علت عدم توفيق حكومت حضرت علي(ع) مانند حضرت پيامبر(ص) چه بود؟
انجمن حجتيه چه زماني تاسيس شد و آيا الان وجود دارد؟
دلايل قداست بيت المقدس براي مسلمانان چيست؟ و چه تفاوتي بين صهيونيست ها و ديگر يهوديان وجود دارد؟
كتاب هايي را در مورد، تاريخ اسلام، اخلاق، تربيت، شناخت، اعتقادات،امامت و ... معرفي كنيد.
آيا حكومت ما به حكومت علي(ع) شبيه است، يا به حكومت عثمان؟
منظور از سير پيامبر به آسمانها]معراج[ چه بوده است؟
مقصود از مبارزه در حال تقيه ائمه چيست؟
سيره در اصطلاح و لغت به چه معناست؟
  1. 2205 از 4632