مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هدف از قيام امام حسين ( ع ) در كر بلا چه بود ؟ و چرا ايشان به همراه خانواده مكرم خود به صحراي كربلا رفتند ؟
آيا سقوط حكومت بني اميّه از اهداف قيام امام حسين((عليه السلام)) بود؟
چه كسي قيام امام حسين((عليه السلام)) را كامل كرد؟
قيام امام حسين((عليه السلام)) چه آثاري در جامعه اسلامي بر جاي گذاشت؟
اگر امام حسين((عليه السلام)) در راه اسلام جهاد نمي كرد آيا وضع اسلام همين گونه بود كه امروزه هست؟
كلمه «ولي» در اذان به چه معني است؟
آيا گريستن كفّار براي امام حسين((عليه السلام)) سودي براي آنها دارد؟
در بـعـضـي احـاديـث مـي خـوانـيـم : شـخـص ميت به خاطر گريه و بي تابي بازماندگانش , مـعـذب مـي شـود و اين برخلاف قانون اسلام است كه در قرآن آمده : و لاتزر وازره وزراخري هيچكس بار گناه ديگري را به دوش نمي كشد
آيا روايات داله بر ثواب گريه كردن بر حسين عليه السلام صحيح و قرائت آن جايزاست يا نه ؟
چه كنم تا حال رقت و مخصوصا گريستن در من زياد شود ؟
گريه بر چند نوع است؟
1- آيا گريه كردن فرد گنهكار بر امام حسين «عليه السلام » ارزش معنوي دارد ؟
  1. 2041 از 4632