مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اولين نماز جماعت پيامبر با چند نفر برپا شد اولين نماز جماعت بعد ازپيامبر توسط حكيمي اقامه شد
اولين نماز جماعت كجا و به وسيله چه كساني انجام گرفت
اولين كسي كه نماز خواند چه كسي بود
اولين كسي كه نماز و روزه به جا اورد كيست
اولين نماز توسط چه كسي خوانده شد
نخستين كسي كه به بت پرستي روي آورد كه بود و چرا؟
آيا بشر مي تواند، خدا را درك كند؟
آيا در بشر نيازهاي ثابتي وجود دارد؟
آيا بشر در پايان به طبيعت باز مي گردد؟
چرا خداوند انبياء خود را در امتهاي خاصي مانند عرب , يهود , و بني اسرائيل برانگيخت و ساير امتها كه برخي بزرگ و قوي بودند مانند هند , فارس , چين , وامثال آنها را از اين نعمت محروم كرد ؟
اگر هدف از بعثت انبياء رفع اختلاف و جنگ در ميان مردم است پس چرا باز هم جنگ وجود دارد و حتي همين بعثت انبياي گوناگون سبب جنگها و اختلاف ها شده است .
قـرآن در آيـه 36 سـوره نـحـل مـي گـويـد : و لقد بعثنا في كل امه رسولا در هر امتي رسولي فرستاديم اين سئوال پيش مي آيد كه اگر در هر امتي رسولي فرستاده باشدبايد پيامبران از تمام كشورهاي جهان برخاسته باشند , زيرا هر يك از آنها حداقل امتي هستند , در حالي كه تاريخ چنين چيزي به ما نشان نمي دهد ؟
  1. 2066 از 4632