مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

باتوجه به اينكه در علم ژنتيك مي خوانيم كه فرد جنايتكار فنوتيپ xxxy رادارد چگونگي پاكي انسان در بدو تولد و فطرت اوليه را ثابت مي كنيد؟
آيا فطرت در تمام انسان ها به طور مساوي وجود دارد؟
آيا اين سخن نويسنده كتاب دانش و ارزش كه مي گويد بايد از هست نتيجه نمي شود، درست است؟ و آيا اين نتيجه گيري با مسأله فطرت در مبحث اخلاق مخالفت ندارد؟
منكران فطرت چه دلايلي دارند؟
فرق بين فطرت و غريزه را بيان كنيد.
اگر فطرت انسان به سوي خدا و توحيد تمايل دارد، پس چرا عدّه اي از اين حس باطني منحرف مي شوند؟
اگر فطرت انسان به سوي خدا و توحيد تمايل دارد، پس چرا عده اي از اين حسن باطني منحرف مي شوند؟
آيا تقديم و تأخر در فعل حق تعالي راه مي يابد يا خير و آيا راه يافتن صفت موجود حادث به يكي از صفات موجودي دليل حادث بودن او نيست؟
هدف از آفرينش حضرت آدم و حوا چه بود
هدف از آفرينش انسان و جهان چيست
چرا خداوند شيطان را آفريد تا ما را گمراه كند
فلسفه اينكه زن نصف مرد ارث مي برد چيست ؟
  1. 1454 از 4632