مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معناي فساد زمين و آسمان در آيه شريفه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا چيست ؟
علّت اين كه فساد سراسر كشورهاي اسلامي را گرفته است چيست آيا علّت اين نيست كه دين ضامن اجرايي ندارد؟
علّت گرايش شديد به فساد و بي بندوباري در كشورهاي صنعتي و پيشرفته چيست؟
فرشتگان از كجا مي دانستند كه موجودي كه خداوند خواهد آفريد بر روي زمين فساد و خونريزي مي كنند؟


فرشتگان از كجا مي دانستند كه موجودي كه خداوند خواهد آفريد بر روي زمين فساد و خونريزي مي كنند؟


چرا اساساً برنامه هايي در خصوص جلوگيري از فساد و عدم گسترش آن آنطور كه بايد تدوين نمي شود ؟ لطفاً توضيح دهيد؟
فساد و جنايت برخي افراد به خاطر سوء تربيت خانوادگي آنان است و اگر آنان پدر و مادر باسواد و آگاهي داشتند به فساد كشيده نمي شدند با اين وصف ، كيفر آنان چگونه خواهد بود ؟
آيا تمدّن امروزي واقعاً تمدّن است ؟
علّت گرايش شديد به فساد و بي بندوباري در كشورهاي صنعتي و پيشرفته چيست ؟
مطالعه كتابهايي كه توسط دانشمندان غربي نوشته مي شود ، نياز به مشورت دارد ؟
آيا اين استدلال كه گفته مي شود خداوند در درون هر انساني نيازهايي قرار داده است و براي هر نيازي ، هم راه شرعي و هم غيرشرعي وجود دارد كه بايد هر نيازي تنها از راه شرعي ارضا شود در مورد موسيقي هم مصداق دارد يا خير و اگر دارد چرا موسيقي حرام است ؟
فلسفه تحريم موسيقي چيست ، چون ما با مراجعه به خويش تأثير بدي احساس نمي كنيم ؟
  1. 1813 از 4632