مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف ـ منظور از تفسير اجتماعي چيست؟ اين پرسش و پرسش پيش (كد 23664) از مطالعة كتاب قرآن كتاب زندگي نوشتة آقاي رضا بابايي(انتشارات هجرت، قم، چاپ اول، 78.) برايم پيش آمد و دقيقاً براي بنده مشخص نشد كه گسترة لفظ اجتماعي كه به لغات، آيات و تفسير اضافه شده ]آيات اجتماعي و تفاسير اجتماعي[ تا چه حد است؟

ب ـ در فصل پاياني كتاب هم كه قسمتي از نقد آقاي خرمشاهي به تفسير آية 11 سورة رعد آمده بود، مسأله براي من مشتبه شد.

با توجه به توضيح بالا، مختصري دربارة تفسير آيه 11 سورة رعد كه به نحوي روشن كنندة مسأله باشد، مرقوم فرماييد.

هنگام شركت در مسابقات و زمان پاسخ دادن در اثر اضطراب گويي همه چيز از ذهنم ميرود و نميتوانم به سؤالها جواب بدهم. و اين خيلي در روحية من تأثير ميگذارد. به نظر شما چه كار كنم؟

نشاني افراد بزرگ و موفق چيست؟

آيا انسان ميتواند به خود اميد بدهد كه روزي به هر چيز كه نياز دارد برسد؟

آيا اگر پسر و دختر جواني تنها از لحاظ درسي و رقابت درسي با هم ارتباط برقرار كنند، و مثلاً ارتباطاتي مانند رد و بدل كردن كتابهاي كنكور و... با يك ديگر داشته باشند، اشكال شرعي دارد؟

آيا ميتوان از آيه شريفه: لآيُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلآمَن ظُـلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ;(نسأ،148) جوازي براي شعار مرگ بر آمريكا به دست آورد؟

تهاجم فرهنگي يعني چه؟ و علت آن چيست؟

ملاك تشخيص خواب صادق از خواب كاذب چيست؟ دربارة خواب توضيح دهيد؟

مدت 21 سال است كه در شهر سقز در مسجد حضرت عليو در مساجد ديگر كلاسهاي روخواني، روانخواني و تجويد برقرار است; اما يك رسمي و يك مربي رسمي حقوق بگير در اين مساجد نداريم. علاوه من و پدرم 8 سال است براي ارتقأ سطح فكري و بالا بردن فهم قرآني دانشآموزان و دانشجويان كلاس تفسير داريم ولي هيچ گونه خدمتي جهت بارور كردن اين كلاسها از سوي مسئولان به ما نشده است; اولاً: چرا مسئولان بيتوجه هستند و كمتر ارزش قائلند؟ ثانياً: تقاضا ميشود امكاناتي از قبيل فيلم يا سي دي قرآني و مذهبي در اختيار ما بگذارند تا به اين وسيله خدمت بيشتري به جوانان و جلوگيري از فحشا و منكرات آنان بشود.

خلاصة پرسش: چگونه ميتوان در كلاس درس حاج آقاي قرائتي شركت كرد؟

براساس آية شريفة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاْ ?ُنثَيَيْن سهم مرد، دو برابر سهم زن است، آيا اين حكم نوعي تبعيض، در حقوق زنان نسبت به مردان نيست، توضيح دهيد.

آيا ميتوان گفت كه انسان داراي دو بُعد اجتماعي و انزواطلبي است؟

  1. 1713 از 4632