مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه چيز از مرگ سخت تر است ؟
تفاوت خواب و مرگ چيست ؟
چگونه مي توان از سختي قبض روح كاست ؟
مي گويند عزرائيل يك نفر بيشتر نيست ، بنابراين ، وي چگونه در يك لحظه جنان هزاران نفر را كه در اثر حوادث مختلف با هم مي ميرند ؟
چرا خداوند موجودي را كه خداوند خلق كرده است ( مثل انسان به دست خود نابود مي كند ؟
فرق قتل و مرگ چيست ؟ اگر تفاوتي هست چرا آيه « كل نفس ذائقه الموت » يكسان شامل مي گردد ؟
{P - سوره عمران آيه 185 ( هر كسي مرگ را مي چشد ) . P}
از آيات قرآن استفاده مي شود كه خداوند يا فرشتگان جان افراد را مي گيرند ، بنابراين كسي كه ديگري را مي كشد وسيله اي بيش نيست ، با اين وصف چرا مجازات مي شود ؟
مرگ انسان با مرگ حيوان چه تفاوتي دارد ؟
علت سختي جان كندن بعضي از مؤمنين چيست ؟
آيا آرزوي مرگ كردن كار صحيحي است ؟
آيا ممكن است روح انسان پس از مرگ به دنيا باز گردد و به كالبد ديگري تعلّق بگيرد ؟
تيري كه به بدن برخورد مي كند آيا به روح نيز اصابت مي كند ؟ پس از مرگ روح انسان به كجا مي رود ؟
  1. 1637 از 4632