مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيامبران و امامان(ع) معصوم هستند. (از گناه كبيره و صغيره و از هرگونه لغزش) با عنايت الهي عصمت به آنان داده شده است. اگر خداوند به ما هم اين عنايت را داشت، معصوم ميشديم؟!

حربن يزيد رياحي كه پسر يزيد و نوه معاويه بوده و لقمه حرام خورده، و احتمالاً حرامزاده هم بوده و تا صحراي كربلا دو ركعت نماز نخوانده بود، و همه اينها در انسان تأثير ميگذارد، چگونه يك دفعه برگشت و جزء ياران امام حسين(ع) شد؟

بارها شاهد اين بودهايم كه اقليّتهاي مذهبي در ماه محرّم خيلي علاقه به امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل، و شهداي كربلا نشان ميدهند، و حاجتهاي زيادي هم گرفتهاند، و با دادن غذاي امام حسين(ع) به بيمارستان شفاي بيمار را ميگيرند. اينها چرا مسلمان نميشوند؟

امام عصر سلام اللَّه عليه به طور حتم شيعيان و محبّان خود را دعا ميفرمايند، مثلاً براي ما از خدا توفيق طاعت و ترك معصيت را خواستارند و ميدانيم كه دعاي امام مثلاً براي ما از خدا توفيق طاعت و ترك معصيت را خواستارند و ميدانيم كه دعاي امام مستجاب است، با اين حال چگونه است كه معصيت كاريم؟ آيا دعاي ايشان به استجابت نرسيده يا اصلاً دعا نفرمودهاند؟

جنبههاي سياسي و معنوي واقعه كربلا را بررسي كنيد.

دليل اين كه امام حسين(ع) با يزيد بيعت نكرد چيست؟

چرا رنگ سياه پوشيدن مكروه است؟ احساس مي كنم لباس سياه به تن من زيبنده است و دوست دارم هميشه سياهپوش باشم.

گفته شده روح حضرت علي(ع) از آغاز خلقت بوده يعني اول روح بوده و بعد جسم به وجود آمده است. مگر دميدن روح پس از به وجود آمدن جسم نيست؟

لقب قائم منسوب به كدام يك از معصومين است؟

چرا زماني كه وارد كربلا ميشويم، اول بايد قبر ابي عبدالله الحسين را زيارت نموده و سپس قبر حضرت ابوالفضل(ع) را زيارت كنيم؟

چرا پرچم امام حسين(ع) در كربلا قرمز است؟ چرا سبز نيست؟

فلسفه وجودي شفاعت در قيامت چيست؟

  1. 1898 از 4632