مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خانه خدا در كشور عربستان واقع شده؟
آيا حضرت جبرئيل امين(ع) غير از پيامبر(ص)، بر كس ديگري وارد شده است؟
آيا بودا و زردتشت از پيامبران الهي بوده اند؟
چرا ائمه ء اربعه اهل سنت كه از شاگردان امام صادق بودند، نتوانستند به حقانيت شيعه پي ببرند؟
چرا ائمه(ع) و اولياي الهي در مواقع بيماري و شدت از نيروي خارق العاده خودشان، براي رفع آن بيماري، استفاده نمي كردند؟
آيا جهاد ابتدايي نشان دهنده توسعه طلبي و اكراه در دين نيست، همانطوري كه در حمله مسلمانان به ايران ثابت شد؟
دلايل دست بسته نماز خواندن اهل سنت چيست؟
آيا پيامبر اكرم(ص) در اذان اسم خود را مي بردند و بر خود صلوات مي فرستادند؟
درباره پيامبركشي قوم بني اسرائيل كمي توضيح دهيد؟
چرا عدالت موجود در زمان امام زمان(عج) در زمان صدر اسلام برقرار نشد؟
آيا به نظر نمي رسد كه اسلام در هر كجا كه وارد شده با زور شمشير بوده است؟
در مورد آراء و عقايد مذاهب مختلف جهان چه كتبي را براي مطالعه پيشنهادمي نمائيد؟
  1. 2271 از 4632