مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ديدگاه اسلام در مورد ازدواج چيست ؟

تأثير ازدواج در زندگي آيندهء جوانان چه قدر است و علّت گسيختن خانواده ها چيست ؟

حكم زن و مردي كه به قصد ازدواج همديگر را نگاه كنند, چيست ؟

چرا براي ازدواج حتماً نياز به اذن پدر وجود دارد؟

چرا روابط جنسي پيش از ازدواج گناه محسوب مي شود، در حالي كه نياز به آن وجود دارد؟ در مورد صيغة محرميّت اطلاعاتي مي خواهم كسب كنم و بدانم دليل و مدرك آن چيست؟ اگر كسي موقعيت ازدواج نداشته باشد، بايد چه كار بكند؟

چرا در دين اسلام ازدواج مكرّر براي مردها اشكالي ندارد؟

در زمان پيامبر كه امكان ازدواج فراهم بود، ولي در زمان حاضر چنين نيست، پس تكليف ما براي ارضاي غرايز چيست؟

چرا بايد صيغه عقد به عربي خوانده شود؟ خواندن آن به فارسي قابل فهم تر خواهد بود.

آيا امام زمان(عج) ازدواج نموده و همسر و فرزند دارد؟(پ)

اگر پسر و دختري قصد ازدواج داشته باشند و بخواهند در ماه رمضان با يكديگر حرف بزنند، آيا روزة آن ها باطل است؟

اگر دختر شيعه بخواهد با پسر سني ازدواج كند آيا رضايت لفظي والدين لازم است يا حتما بايد رضايت كتبي باشد؟

با نام صيغه همه نوع فساد در جامعه رخ مي دهد و اگر كسي در دادگاه جمله صيغه را بلد نباشد، سنگسار مي شود و اگر باشد تبرئه مي شود. آيا صيغه معيار مناسبي براي سنجش باطن افراد است؟

  1. 2436 از 4632