مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از اولين و آخرين در آيات 13 ـ 14 سورة واقعه چيست؟ چرا در مورد اولين ثلة (گروه زياد)، ولي در مورد آخرين قليل گفته شده است؟

كتاب مناسبي دربارة حفظ و چگونگي قرائت و تلاوت قرآن معرفي نماييد؟

آية والسابقون السابقون اشاره به چه كساني دارد و در شأن چه كساني نازل شده است؟

آيا در قرآن كريم آيهاي وجود دارد كه در آن ساخت ماشيني در آينده را پيشبيني كرده باشد؟

لطفاً كتابهايي را كه دربردارندة اخلاق در قرآن و يا سرگذشت خوبان ميباشد را معرفي كنيد.

با توجه به آية 61 ـ 60 سورة نور كه ميفرمايد: يا آنكه از هر خانه كه كليد آن به دست شماست...، از اين خانهها طعامي بخوريد، منظور از كليد در دست داشتن و طعام خوردن چيست؟ چگونه؟

توضيحي دقيق و كامل دربارة آية 57 ـ 58 يَـََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا... سورة مباركة نور، بيان كنيد؟

منظور از قضاي شهوت در سورة بقره، آية 45 چيست؟

خوردن كافور از نظر قرآن چه مانعي دارد؟

آيا در زمينة حفظ آيات شريف قرآن، نرمافزارهاي صوتي و تصويري وجود دارد؟

الف) آية حرمت شراب چرا از اول نازل نشده است؟ ب) و اصولاً آياتي كه منسوخ شدهاند نميتوانند نظريه دفعي بودن نزول قرآن را به زير سؤال ببرند؟

آية شريفة كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَ َحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِين...;(بقره،213) اين دورهاي كه مردم امت واحده بودهاند مربوط به چه عصر و زماني است؟

  1. 2686 از 4632