مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيامبر در پيشگوئيهاي خود، به غير از ظهور حضرت مهدي، از چه حوادث عظيم و شگفت انگيز ديگري خبر داده است؟
آيا احترام به مقابر به وسيلة بناي مشاهد، بوسيدن ضريح‎ها و استشفاع به ارواح انبياء و اولياء، عبادت و پرستش غير خدا نيست؟
آيا مسئله ظهور حضرت مهدي از مسائل اجماعي بين مسلمين است؟
با توجه به اينكه قرآن مي‎فرمايد: وَلاتُلْقُوا بِاَيْديكُمْ اِلي التَهْلُكَةِ ـ بقره/ 195 [خودتان را به هلاكت نيندازيد] پس چرا امام حسين(ع) حق را به كشتن داد؟
امام حسين از ديدگاه پيامبر(ص) چگونه توصيف شده است؟
چرا دوستي حسين(ع) واجب است؟
ديدگاه پيامبر نسبت به پاداش دوستان حسين(ع) چيست؟
برخورد پيامبر (ص) با امام حسين (ع) چگونه بود؟
برخورد پيامبر(ص) با امام حسين(ع) چگونه بود؟
برخورد پيامبر با حسن و حسين چگونه بود؟
آيا كسي ميتواند اصل معجزه را انكار كند؟
علت خضوع دشمنان در برابر حقيقت مردان خدا چيست؟
  1. 1471 از 4632