مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در حالي كه خداوند از رگ گردن به انسان نزديكتر است، فلسفه حجاب كامل داشتن در نماز براي زنان چيست؟

پولي كه همسر با رضايت شوهر و درغياب وي به امر خيري كمك مي كند، آيا ثواب آن به همسر نيز مي رسد؟

وقتي مادر زن فوت مي كند، داماد حق دفن او را دارد؟

مهريه و مقدار آن چقدر بايد باشد؟

پدري بسيار بد و خشن دارم. او علاوه بر مادر من دو همسر ديگر دارد. به من در مقابل شوهرم توهين مي كند و ما را به خانة خود راه نمي دهد و مادرم را كتك مي زند. خانواده شوهرم از اين موضوع اطلاع ندارند. نگرانم از اين كه روزي خواهر شوهرهايم بفمند و اين موضوع را به من بگويند. چه كار كنم؟

روابط پسران و دختران در چه حدّي آزاد است؟ آيا از نظر مطالب درسي و آموزشي مي توانند با يكديگر صحبت نمايند؟

اگر زن عادت ماهيانه شود و در روز چهارم يا پنجم به خيال اين كه پاك شده، نزديكي صورت گيرد و بعداً لكه خون ديده شود، چهحكمي دارد؟ آيا نزديكي با كاندوم فرق مي كند؟

تكليف زني كه با مردي زندگي مي كند كه فقط براي خويشان خود اهميت قائل است، آنها را مهمان ميكند، ولي براي خويشان همسر اهميت قائل نيست چيست؟ كتابي را در اين باره معرفي كنيد.

زني كه هيچ درآمدي ندارد، آيا مي تواند لباس يا وسايلي را كه متعلق به او است و شوهرش برايش خريده يا كتاب و دارايي هاي شخصي را به كسي ببخشد؟

به چه علت حجاب براي زنان واجب شده است در حالي كه براي مردان واجب نشده است؟

فلسفه حجاب در اسلام براي چيست؟

آيا در قرآن يا حديث از چادر به عنوان حجاب برتر نام برده شده است؟ آيا مانتو و روسري نمي تواند پوشش كامل باشد؟

اختلاف با همسر و راهنمايي در جهت حل آن.

  1. 2368 از 4632