مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تا چه حد بايد آگاهي سياسي داشته باشيم و در اين زمينه از چه منابعي استفاده كنيم؟
چرا امام(ره) از آقاي منتظري راضي نبودند؟
چرا امام خميني(ره) يك ايده ديگري نسبت به دكتر شريعتي داشتند؟
منظور آقاي خاتمي از آزادي چيست؟
تسخير لانه جاسوسي امريكا و مسئله گروگان گيري در ايران را چگونه توجيه مي كنيد؟
چرا اكثر كشورهاي اسلامي در مقابل جنايات اسرائيل نژادپرست ساكت هستندو آيا دليل موجهي براي اين كار دارند؟
براي بالا بردن سطح بينش سياسي چه راهكارهايي را پيشنهاد مي نمائيد؟
قتلهاي زنجيره اي، امري صرفا حزبي، گروهي بوده يا اينكه عوامل خارجي تأثيرداشتند؟
چند كشور هست كه دين آنها اسلام ولي دولت اسلامي نيست نوع حاكميت آنهاچگونه است؟
چرا وقتي كه رهبر انقلاب مي گويد كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد كنار رودكسي ايشان را بركنار نمي كند؟
چرا با ادعاي مسلمان بودن كمك اقتصادي يا نظامي به فلسطين نمي كنيم؟
پست مدرنيسم يعني چه و منشأ و پايه گذار آن كيست؟
  1. 2543 از 4632