مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً اندكي دربارة «آب و غذاي جهنم» توضيح دهيد.كدام زن هيزم كش آتش جهنم است؟

چه كساني در جهنم مخلدند؟آيا اين واقعيت دارد كه برخي مردم، ديگر مردمان را به صورت حيوان مي بينند؟
چه اموري باعث تقويت چشم بصيرت مي شود؟

غير از چهارده معصوم چه كساني معصوم بوده اند؟
چرا خداوند حاجات شرعي كه ما اين همه از او طلب مي كنيم اجابت نمي كند؟ كلاً دلايل عدم اجابت دعاها چيست؟
2ـ از كجا بفهميم كه حاجت ما برآورده شده است؟
براي برآورده شدن حاجات چه بايد كرد؟
آيا حاجت گرفتن از قبور ائمه مثل حاجت گرفتن جاهليت از بتها نيست واگر قبور ائمه را ويران كند آيا آنها
حاضر شدن حضرت علي((عليه السلام)) در شب اوّل قبر بر بالين مردگان آيا مخصوص مسلمانان است؟
ما هي عقيدة الشيعة في حبط الأعمال؟
  1. 1318 از 4632