مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا زن مي تواند, از مال شوهرش بدون اجازه و به عنوان پس انداز, در گوشه اي كنار بگذارد, درحاليكه شوهر بي اطلاع است ؟

در مورد راننده هايي كه در ماشينشان نوارهاي مبتذل روشن مي كنند يا در مورد افراد بي حجاب , بايد نهي از منكر كنيم ؟

آيا خداوند خارجيان بي حجاب را اين گونه آفريد يا اين كه آن ها راه اشتباه رفته اند؟ طفلي كه دراروپا بي حجاب تربيت مي شود و همان شيوه را ادامه مي دهد, حساب و كتاب او بر اساس عقايدشان است يا اين كه بايد تحقيق كند و حقيقت را بيابد؟

آيا حجاب اسلامي كه مدّ نظر قرآن و ائمه : است , در مناطق مختلف مانند شمال و جنوب يا درقبايل مختلف مانند لرها و كردها و بلوچ ها متفاوت است كه هر كدام به شكلي حجاب دارند, مثلاً در بعضي روستاهاحجاب را رعايت نمي كنند؟ آيا حجاب مخصوص شهري ها است ؟

مدتي است نسبت به نماز و ديگر دستورهاي اسلامي لاقيد و بي توجه شده ام و آن حالات خوش قبلي را ندارم . در بين مردمي زندگي مي كنم كه همه چيزشان دنيا است و نماز نمي خوانند; فقط پدرم نماز مي خواند.دختران با حجاب را مسخره مي كنم و از بعضي مسئولان غيبت مي كنم . در مورد غرور و حجاب و طرز راه رفتن وخنديدن مشكل دارم و حدود آن ها را براي خودم نمي دانم . لطفاً مرا در موارد مذكور راهنمايي كنيد.

آيا زن هنگام دعا در خلوت و بدون نظر اجنبي مي بايست با حجاب باشد؟ اگر در زمان قاعدگي باشد, چطور؟

زن و شوهر تا چه حدّي نسبت به هم صادق باشند؟ آيا هر آن چه را كه مي دانند, مي بايست براي هم بازگو كنند؟

براي خروج از بد دلي و شك ميان زن و شوهر چه كاري بايد انجام داد؟

مرد و زني كه نامزد هستند و اگر تفاهم نداشته و بيشتر وقت ها با هم جرّ و بحث كنند, آيا مي توانندبعداً كه عقد كردند, به زندگي آرامي خوش بين باشند؟

با دوشيزه اي كه قبلاً نامزد داشته و طلاق گرفته , عقد بسته و نامزد شده ام . من او را خيلي دوست دارم ,ولي وي نسبت به من ابراز علاقه نمي كند و در جمع و خلوت توجه چنداني به من ندارد. از اين جهت مضطرب ونگران آينده ام . راهنمايي ام كنيد.

من دانشجوي شبانهء رشتهء روانشناسي هستم و شوهرم داراي مدرك ديپلم است . مدتي است بيكارشده است و ما با مشكل اقتصادي رو به رو هستيم . اميدوارم ما را از اين وضعيت بيرون بياوريد.

به عنوان متصدي خدمات در يكي از دبيرستان هاي منطقه مشغول به كار هستم , اما وضع درآمدم نامطلوب و همسرم بيمار است . لطفاً راهنمايي ام بفرماييد؟

  1. 2353 از 4632