مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ماده از نظر فلسفه يعني چه؟
شعور مقدّم بر ماده است يا ماده بر شعور؟
قرآن مي گويد : علاقه به زن و فرزند و اموال و ثروتها در نظر مردم زينت داد شده است و ظاهرا زيـنـت دهـنده آن خداوند است پس چگونه ساير آيات قرآن از علاقه نسبت به زن و فرزند و مال و نكوهش مي كند ؟
كلمه ماهوي به چه معني است؟
ايمان چيست و آيا قابل ازدياد و كاهش است ؟
ماهيت به شرط لا و به شرط شئي چيست؟
آيا ماهيت در خارج از ذهن تحقق دارد؟
ماهيت و وجود به چه معني است؟
درباره ماهيت و وجود توضيحي اجمالي بيان نمائيد؟
تفاوت متدولوژي و منطق صوري در چيست؟
آيا مجرد، مكان مجرد نمي خواهد؟
ما هو الرد علي هذه الشبهة في تفسير آية: (الرحمن علي العرش استوي)؟ هناك من يقول استوي بمعني استولي وهيمن، فهل ذلك يعني (خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثمّ استوي علي العرش)، أي: استولي أو هيمن علي العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، أي أن العرش موجود من قبل؟
  1. 2576 از 4632