مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا تعزيه از بزرگداشت محرم صحيح است ؟
نقش امام سجاد ( عليه السلام ) بعد از شهادت پدر بزرگوارش چگونه بوده است ؟
آيا در شب عاشورا در خيام حرم امام حسين ( عليه السلام ) آب بوده است ؟
اول كسي كه مرقد حضرت امام حسين ( عليه السلام ) را زيارت كرد چه كسي بود ؟
هيئات عزاداري بايد چه اصولي را مراعات كنند ؟
با اينكه خدا و پيامبر مي دانستند كه امام حسين ( عليه السلام ) كشته مي شود و شمر قاتل آن حضرت است ، آيا شمر را مي توان مقصّر دانست ؟
لطفاً درباره امام رضا (ع) توضيح دهيد؟
1ـ چرا امام رضا(ع) از رئوفيتشان كمتر استفاده مي كنند؟
2ـ چرا ما مي گوييم كه امام رضا(ع) ما را دعوت كرده در صورتيكه در حالات شفايافتگان مي خوانيم كه امام شب قبلش در خوابشان آمده است؟
چگونه مي توان به وجود مبارك امام رضا (ع) نزديك ونزديك تر گرديد؟
لطفاً درباره وجود نازنين حضرت رضا (ع) واهميت وآداب زيارت ايشان توضيح عنايت فرماييد؟
1- آيا امام رضا را در زندان هارون زنداني كرده اند يا خير؟
2-چرا ثروت امام رضا (ع) را درست حسابي خرج نمي كنيد؟چرا مردها را در زيرزمين راه نمي دهيد مگر آنها دل ندارند برند ببينند؟
3-شما چرا كامپيوتر آموزش نمي دهيد تا همه بيشتر استفاده كنند وياد بگيرند؟
  1. 1839 از 4632