مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در برزخ هم تكامل است مخصوصاً تعليم و تعلم؟

چرا خداوند دست به آفرينش زده و اين همه موجود و از جمله انسان را آفريده است؟

چرا انسان آفريده شده است؟

اصول دين را معني كنيد؟

منظور از اينكه خدا نور است چيست؟ آيا اين است كه خدا مانند نور روشنايي دارد اگر چنين باشد اين نور بايد داراي منبع نوري باشد يا علّت پيدايشي داشته باشد. زيرا نور جزء ماديات است و از معنويات خارج مي باشد؟

از زمان خلقت انسان چه مقدار مي گذرد؟

چگونه شما ثابت ميكنيد خليفة خدا بر روي زمين، انسان است؟

آيا جهنميان تا ابد در جهنم باقي خواهند ماند؟

در مورد عالم برزخ و وقايع آن و عذاب قبر توضيحات مفصلي بدهيد.

چرا در راستاي اخراج انسان از بهشت روايات متفاوتي است؟

با توجه به اين كه لازمة قديم الاحسان بودن خدا، هميشه مخلوق داشتن است، آيا گفتة مادي گراها مبني بر ازلي بودن ماده تصديق نميشود ؟

با توجه به اين كه لازمة قديم الاحسان بودن خدا، هميشه مخلوق داشتن است، آيا گفتة مادي گراها مبني بر ازلي بودن ماده تصديق نميشود ؟

  1. 1285 از 4632