مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1- زندگي نامه خواجه مراد واصل ونسبش براي زيارت كردن، وچه شخصيتي اينجا دفن است؟

2- آيه اي درقرآن است كه مي گويد:كاري كه مي خواهيد وهدف داريد انجام دهيد وبه نتيجه آن كاري نداشته باشيد، دركدام سوره قرآن است؟

اصحاب رس كدام ها هستند؟

اطلاعاتي درباره فردوسي و زمانه پادشاهي آن بنويسيد؟ آيا ايشان در صحنه نبرد با ظلم هم بوده است؟

راجع به ابولؤلؤ كه مي گويند توضيح دهيد.

اصحاب رس را توضيح دهيد؟

آيا اينكه گفته مي شود شمر كه لعنت خدا بر او باد از نزديكي مادرش با چوپان صحرا گردي و هم چنين سگ وي بدنيا آمده و اينكه او به مانند سگ ماده هفت سينه داشت صحت دارد يا خير؟

صابئين چه كساني هستند؟زكات گرفتن از اسبان در دوره حكومت حضرت علي(ع) تا چه اندازه صحت تاريخي و حديثي دارد، آيا موارد مشابهي دارد؟
آيا حضرت خديجه(س) براي پيامبر(ص) حق رقصيدن داشتند و يا اين كار براي پيامبر گناه محسوب مي شد؟
آيا پيامبر اكرم(ص) به موسيقي زمان خود توجه داشته است؟
ماجراي عاشوراي حسيني درچه فصلي از سال بوده؟ وچرايك باردربهار وبارديگردرزمستان و... برگزارمي شود؟
دليل اصلي گرايش حر به امام حسين(ع) درلحظات آخر چه بود؟
  1. 2151 از 4632