مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يوم عسير كه در قرآن آمده و يكي ديگر از نامهاي قيامت است به چه معناست؟
منظور از يوم اليم چه روزي است؟

يكي ديگر از نامهاي قيامت يوم الوعيد است، اين نام به چه معناست؟
يوم الحقّ كه در قرآن آمده اشاره به چه چيزي است؟
منظور از يوم شهود چه روزي است؟
منظور از يوم معلوم چيست؟
توصيف قيامت به عبوس قمطرير براي چه منظوري است؟
از جمله تعبيراتي كه مربوط به مقدمات قيامت است و در قرآن آمده است چيست؟

منظور از اين آيه شريفه «يوم تبدل الارض غير الارض و السموات» چيست؟

آيه شريفه يوم تكون السماء كالمُهْل، توصيف كننده چه روزي است؟

آيه شريفه، يوم ينفخُ في الصور، چند مرتبه در قرآن آمده و داراي چه پيامي است و قرآن از چند نفخ خبر مي​دهد؟

قرآن روز قيامت را يك روز بسيار طولاني توصيف مي​كند منظور چيست؟

  1. 1536 از 4632