مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علي محمد شيرازي كيست و آيين او چيست؟
ناصبي ها چه كساني هستند؟
تعداد ياران امام حسين(ع) در كربلا چند نفر بودند؟
علت صلح امام حسن(ع) چه بود؟ چرا مانند امام حسين(ع) قيام نكردند؟
چرا شكل مبارزه امامان معصوم(ع) بعد از امام حسين(ع) بيشتر مبارزه پنهاني بود؟
آيا شيعه شدن ايراني ها بخاطر قوميت و كينه نسبت به اعراب نبود؟
گفته اهل سنت مبني بر ازدواج ام كلثوم با عمر تا چه حد واقعيت دارد؟
درباره جواني ائمه(ع) كه اوج خودسازي است، آگاهي چنداني نداريم،در اين زمينه كتاب هايي را معرفي كنيد.
درباره امامزاده قاسم (مدفون در خيابان تجريش) توضيح دهيد.
چگونه مساوات و عدالت در حكومت امام علي(ع) جمع شد؟ اصلا امكان دارد؟
آيا سندي در رابطه با حقانيت و مظلوميت شيعه و آتش زدن در خانه حضرت زهرا(س) توسط عمر داريم؟
قضيه سيلي خوردن حضرت زهرا(س) توسط عمر چگونه است؟
  1. 2165 از 4632