مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اساس عقايد شرك آميز چيست ؟
آيا بزرگداشت زاد روز اولياي خدا , بدعت يا شرك است ؟
نسبت شرك و نفاق با كفر را بيان كنيد ؟
آيا سوگند به غير خدا شرك است ؟
آيا اعتقاد به قدرت غيبي اولياي الهي مايه شرك است ؟
در مورد گوساله طلايي كه بني اسرائيل آن را مي پرستيدند در قرآن آمده كه آن راسوزاندند و بعد با وسايلي خرد كرده , سپس ذراتش را به دريا ريختند آيا ريختن اين همه طلا به دريا مجاز بوده و اسراف محسوب نمي شده ؟
آيا زيارت مشاهد مشرفه شرك نيست ؟
چرا افراد رياكار را مشرك مي خوانند ؟
علل شرك در عصر جديد چيست؟
شرك به چه معني و چند قسم است؟
آيا روشي مفيد براي مبارزه با شرك هست يا خير؟
آيا كار خدائي كردن مثل دَخل وتصرف در طبيعت ، شرك است ؟
  1. 1395 از 4632