مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خـداوند در قرآن مي فرمايد : ما بسياري از جن و انس را براي دوزخ آفريديم مگرنه اين است كه در جـاي ديگر مي خوانيم : و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون كه مطابق آن همه جن و انس تـنـهـا براي پرستش خدا و ترقي و تكامل و سعادت آفريده شده اند به علاوه اين تعبير بوي جبر در آفرينش و خلقت مي دهد
هدف خدا از آفرينش جهان و انسان چه بوده است ؟
خدايي كه غني و بي نياز , نامحدود و نامتناهي است و به چيزي حتي آفريدن موجودي نيازي ندارد , چرا انسان را آفريده و چه نيازي به خلقت او داشت ؟
خـداوند در قرآن مي فرمايد : ان ربكم اللّه الذي خلق السموات و الارض في سته ايام (1) مقصود از شش روز چيست ؟ در آن وقت روز و شبي نبود , بعلاوه , چرا دريك لحظه همه آنها را نيافريده است ؟
چگونه جهان از عدم به وجود آمده است ؟
فـلاسـفـه الـهـي و پـيروان اديان همگي معتقد به وجود يك هدف عالي براي آفرينشند اين هدف چيست ؟
خدايي كه غني و بي نياز , نامحدود و نامتناهي است و به چيزي حتي آفريدن موجودي نيازي ندارد , چرا انسان را آفريده و چه نيازي به خلقت او داشت ؟
هدف از آفرينش انسان چيست ؟
بـر فـرض كه بپذيريم كه نسل موجود انساني از آدم و حوا پديد آمده اند , باز دليلي وجود ندارد كه آدم و حوا خود از موجودات و حيوانات ديگر پديد نيامده باشندهمانگونه كه نظريه تكامل مي گويد .
آيـا مـي تـوان گـفت كه غرض از تكاليف , به كمال رسيدن انسان و دست يابي او به غايت و هدف هستي است . پس وقتي انسان كمال يابد ديگر معنا و لزومي ندارد كه تكليفي باقي بماند .
قـرآن مـي گـويد : خداوند آدم را بر جهانيان فضيلت و برتري داد و اين گواه آن است كه در عصر آدم عـالـميان و جامعه انساني وجود داشته و بنابراين مانعي ندارد كه انسان نخستين كه ميليونها سال قبل بوجود آمده از حيوانات ديگر تكامل يافته وآدم تنها يك انسان برگزيده بوده باشد ؟
نظر قرآن درباره خلقت انسان چيست ؟
  1. 1365 از 4632