مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علت اختلاف طريقه وضو گرفتن و نماز خواندن در بين شيعيان و اهل سنت چيست؟

با توجه به اين كه در قرآن وحدت مسلمانان را داريم، آيا در دعاي زيارت عاشورا كه لعنت بر اوّلي، دوّمي و سوّمي ميفرستند، آيا خللي در وحدت مسلمانان ايجاد نمي كند و اين بر خلاف قرآن نميباشد؟

نظر ائمه معصومان(ع) كه همزمان با حمله اعراب به ايران و فتح ايران زندگي ميكردند، در مورد حملات چه بود؟ به گواه تاريخ اعراب و اغلب حاكمان عرب در حق ايرانيها ستمهاي فراواني كردند و رفتار نژادپرستانه و مخالف تعاليم اسلام و سنت پيامبر(ص) داشتند. ائمه همعصر اين خلفا چه واكنشي در اين زمينه داشتند؟

ميدانيم گسترش اسلام به سرزمينهاي خارج از جزيرةالعرب مخصوصاً ايران به زور شمشير بود و غالباً اين گونه بود كه اقوام غير عرب و خارجي اگر مسلمان نميشدند، كشته ميشدند؛ آيا اين حملات و مخصوصاً اين نوع مسلمان شدن با تعالم اسلام و سنت پيامبر سازگار بود؟ توضيح دهيد.

ارتباط ايرانيان با امامان شيعه توسط چه كساني بوده و به چه صورت انجام ميشده است؟

تفاوت ولايت فقيه با ولايت مطلقه فقيه و در نهايت تفاوت آن با وظايف امامت چيست؟

آيا اختيار و قدرت انتخاب برايانسان وجود دارد؟ مثلاً خداوند ميدانست كه ابن ملجم حضرت علي را به شهادت ميرساند؟ پس ابن ملجم قدرت انتخاب ندارد؟

شهادت حضرت رقيهس در چه روزي از ماه صفر بوده و رحلت نرجس خاتون در چه زمان بوده است؟

شهادت حضرت محسن فرزند حضرت فاطمه زهراس در چه زماني بوده است؟

شهادت امام حسينع در چه سال و در چه روزي بوده است؟

چرا با وجود اين كه پيامبرص در چندين مورد امام عليع را به جانشيني خود برگزيده بود، مسلمانان بعدي از رحلت ايشان به دستور پيامبرص عمل نكردند؟

درباره شيعه و سنّي توضيحاتي بدهيد.

آيا لمس نام پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) بدون داشتن وضو اشكال شرعي دارد؟ برخورد آن با بدن چطور؟ داشتن وضو در زيارت حرم امام حسين(ع) چگونه است؟

  1. 1895 از 4632