مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مقام معظم رهبري فرمودند خبري از طرح انطباق ندارم آيا قوانين قبل ازاجراءباستحضار ايشان مي رسد آيا موضع گيري رهبري تحت تاثير خواسته هاي مسئولان است؟
چرا جلوي حركت خزنده براي برقراري رابطه با آمريكا را نمي گيرند؟
هدف حضور امريكا و نيروهاي بيگانه در درياي خزر چيست
تشكيل احزاب چگونه است و چه شرائطي دارد
منظور امام از اين سخن چه بود (من با قبول قطعنامه جام زهر را سركشيدم)
چرا براي نام پيامبر(ص) يك صلوات و براي امام خميني ره سه صلوات مي فرستندو براي مقام رهبري و امام صلوات مي فرستند ولي براي امامان معصوم نمي فرستند؟
سيره امام(ره) و مقام معظم رهبري در برخورد شبهات مختلف بيان كنيد.
فعاليت در تشكلها و جناحهاي سياسي چگونه است؟
شركت و فعاليت در مسائل سياسي تا چه اندازه مورد نياز است
چرا اكثر كشورهاي مسلمان توسعه نيافته و عقب افتاده اند، آيا اين به دين بر مي گردد؟
آيا وزارت امور خارجه ايران در حفظ جان ديپلمات هاي ايراني در افغانستان كوتاهي نكرده است
نقش مردم در تعيين رهبر چگونه است آيا درست است كه تعيين رهبري به عهده خبرگان است
  1. 2515 از 4632