مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معناي محشور شدن چيست؟ آيا معيّت ابدي است؟ مثلاً ما ميگوييم واحشرنا معهم؛ ما را با اهل بيتعليهمالسلام محشور بفرما، آيا هميشه بودن با اهل بيت است؟

وضعيت نماز كساني كه ولايت ائمه معصومينعليهمالسلام را نميپذيرند چيست؟

چرا بعد از نماز تسبيحات حضرت زهرا يا تسبيحات اربعه لازم است؟

قرآن ميفرمايد: قل رب زدني علما آيا علم در اين جا معناي حقيقي است كه امام صادق (ع) ميفرمايد: العلم نور يقذفُهُ الله لقلب من يشاء؟ منظور علم اكتسابي است يا حضوري (لدنّي)؟

علي (ع) ميفرمايد: من يمت يري؛ هر كه بميرد، مرا ميبيند. فاسق و سني و كافر چطور؟

اينها در چه حالتي حضرت را مشاهده ميكنند؟

چرا به حرم امامان(ع) در عراق عتبات عاليات مي گويند؟ چرا ائمه در عرقا حرم و بارگاه دارند، ولي أئمه بقيع(ع) در مدينه هيچ حرم و بارگاهي ندارند؟ مگر دولت عربستان و اهل سنّت اجازة ساختن بارگاهي ندارند؟ مگر دولت عربستان و اهل سنّت اجازة ساختن بارگاه را نمي دهند و خودشان به آن اعتقادي ندارند؟

اصل اختلافات مهم اهل سنت با شيعيان به كجا مي رسد؟ آيا از زمان پيامبر(ص) و امام علي(ع) بوده است؟

آيا تعداد امام زاده ها در كشور همگي صحت دارد؟

شفاعت يعني چه؟

شفاعت خداوند شامل چه كساني مي شود؟

دربارة شفاعت ائمه عليهم السّلام نسبت به گناهكاران توضيح دهيد. آيا صحيح است كه برخي زياد گناه مي كنند و مي گويند امامان عليهم السّلام از ما شفاعت مي كنند و باكي نداريم؟

دو مورد از امتياز هاي مثبت و دو مورد از امتياز هاي منفي عاشورا را بنويسيد.

رياضت كشيدن براي ائمه(ع) چگونه است؟ آيا صحيح است كه آن ها رياضت مي كشيدند؟

قرآن خورشيد حقيقت و شفاي درد جان ها است. آيا صحّت دارد كسي كه سورههاي يونس و يوسف را بخواند، خداوند به انسان فرزند پسر عنايت مي كند، زيرا شفاعت قرآن نزد خدا مقبول است؟

  1. 1887 از 4632