مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيهء 20سورهء شعرا منظور موسي از جمله چيست ؟

در آيهء 51سورهء كهف منظور از چيست ؟

آيهء 73تا 75از سورهء بني اسرائيل فرمود: . شأن نزول آن چيست ؟ آيامنظور غرانيق نيست ؟ آيا غرانيق صحّت دارد؟ ماجراي كاملش چيست ؟

آيهء 118هود چه مفهومي دارد؟

آيه 11سورهء رعد: يعني چه ؟ ضمير به چه چيز بر مي گردد وارتباطش با بقيهء آيه چيست و شأن نزول آن چيست ؟

آيهء 172سورهء اعراف (از بني آدم و ذرّيّهء آنان پيمان گرفتيم ) يعني چه و از چه كساني ؟ اين پيمان چگونه بوده است ؟

آيهء 131سورهء اعراف (انّما طائرهم ; فال بد آن ها نزد خدا است ) يعني چه ؟

در قرآن به منكران , وعدهء دخول در آتش داده شده است . آيا هر موحدي با هر ديني , از ورود به آتش در امان خواهد بود؟

آيهء 46سورهء اعراف (و علي الاعراف رجال ...) منظور از اعراف چيست ؟

مفهوم آيهء 139سورهء انعام چيست ؟

آيهء 130سورهء انعام : آيا رسولي از جنس جنّ هم مبعوث شده است ؟

مفهوم آيهء 68سورهء انعام چيست ؟

  1. 2635 از 4632