مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

غار اصحاب كهف در كجاقرار دارد؟

كتابي از زندگاني امام حسن(ع) نام ببريد.

يزيد بن معاويه چگونه شخصيتي داشت؟

به مطالعه و تحقيق علاقه فراواني دارم. متمايلم درباره زندگاني امامان(ع) بررسي كنم و مقاله بنويسم. مستدعي است در عملي ساختن اين كار كمكم نماييد.

اگر كتاب مفيدي در مورد زندگاني امام عصر عج و يا دعاي مفيدي در اين باره به ياد داريد, معرفي كنيد.

تاريخچهء حجر الاسود را توضيح دهيد.

گويند يزيد سر حسين 7و باقي ماندگان خاندانش را با احترام به مدينه فرستاد و هر حاجتي خواستند, انجام داد. آيا اين نرمي و لطافت بعد از آن كشتار فجيع نشان از نيرنگ دارد يا پشيماني و توبه ؟

آيا مقبره شيخ بهايي در حرم مطهر امام رضا(ع) قرار دارد؟ درباره شخصيت ايشان برايم توضيح دهيد.

ـ عکرمه در كدام جنگ به قتل رسيد؟
آيا هم اكنون يزيديان وجود دارند! در چه مناطقي زندگي مي كنند و وظيفهء ما در برخورد باآنان چگونه بايد باشد؟

حجر الاسود چه سنگي است ؟

معناي تزار چيست ؟

  1. 2148 از 4632