مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به اين امر كه مردم كشور ما مسلمانان و دوستدار ائمه اطهار(ع) هستند، چرا بايد در اين كشور بيبندوباري و فساد رايج شده است؟ چرا در مشهد كه شهري مذهبي است بايد اين وضع فجيع اتفاق افتاده باشد؟

من چون از خانواده اي روحاني به دنيا آمده ام و حزب ا... را دفاع و پيروي مي كنم و از اين انقلاب هميشه دفاع مي كنم در يك گفتگو محكوم شدم و جوابي نداشتم خواهشمندم شما جواب دهيد. سؤال، مگر ما انقلابمان به اين پايه نبود كه در رژيم گذشته حق طبقه كارگر و مستضعف پامال است گفتم بلي به من گفت حال خيلي بدتر شده است من گفتم به چه دليل، گفت با مدرك در آخرين سال رژيم شاه مزد يك كارگر كه ضعيف ترين طبقه است در جامعه روزي 46 تومان بود و يك كارگر با اين مبلغ مي توانست باز هم با مدرك شش پرس چلوكباب كوبيده بخرد ولي اكنون پس از گذشت 25 سال از انقلاب مزد يك كارگر 4 هزار تومان است و او 3 پرس هم نمي تواند بخورد بنابراين در اين كشور حق كارگر پامال نيست نسبت به رژيم گذشته، ولي سرمايه دار در رژيم گذشته از بانك 10 درصد بهره مي گرفت ولي اكنون بهره پول 2 برابر شده است آيا به اين معنا نيست كه حق كارگر نيمه شده است و حق سرمايه دار 2 برابر، چرا براي طبقه ضعيف فكري اساسي نميكنند در صورتي كه ما هم شيعه هستيم حضرت علي ( و هم حضرت امام خميني( سفارش زياد ما را به حق طبق ضعيف نموده اند؟

چيزي كه براي ما رنج آور است ابتدا قبول كردن جمهوري اسلامي و حال مي شنويم رفراندم گذاشتن اين نظام است. چرا به اين سو كشيده شده ايم. ؟

آيا صحت دارد كه آيت ا... بهجت درانتخابات مجلس شركت نكرده اند ؟ چرا ؟

آيا صحت دارد كه آيت ا... بهجت درانتخابات مجلس شركت نكرده اند ؟ چرا ؟

اين حديث امام جعفر صادق (كه مي فرمايد : ( به اين مضون ) در انتخاب همسر آنكه پدر و مادرت براي تو انتخاب مي كنند رها كن و آنچه كه خودت مي پسندي انتخاب كن چه تفسيري دارد ؟

چگونه متوجه شوم كه زيارت و يا نمازها و يا اعمال ديگرم مورد قبول پروردگار است؟(لطفاً توضيح بيشتري بيان بفرماييد.)

چرا روحانيهاي محترم عمامه بر سر ميگذارند؟

مذهب جلال الدين محمد بلخي مشهور به مولوي چه بوده و نظرات بزرگان علم و عمل راجع به ايشان چيست ؟

آيا شايعات دربارة آيت ا...طبسي حقيقت دارد؟ در مورد آقازاده ايشان چه طور؟ اگر مورد آقازاده ايشان درست است چرا آقاي طبسي از ايشان حمايت مي كند؟

اين كه مي گويند دست مقام معظم رهبري بسته است. آيا درست است يا خير ؟

اولين رياضي دان كه بود و چرا بچه ها بيشتر از رياضي بدشان مي آيد؟

  1. 1771 از 4632