مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عصمت انبياء به چه معنا است ؟
به چه دليل قرآني مي توان گفت پيامبران داراي عصمت اند و دچار خطا نمي شوند ؟
ايـنـكه گفته مي شود كار امام اجرا كردن برنامه هاي الهي است چرا اين معني در موردبسياري از پـيـامـبـران حـتي پيامبر اسلام تحقق نيافت و هميشه افراد بسيار آلوده وگمراهي در مقابل آنها وجود داشتند ؟
چرا دعوت انبياء در همه نقاط جهان گسترش نيافت ؟
چرا انبياء الهي اسرار طبيعت را براي مردم كشف نكردند تا پيروان ايشان ازنمتهاي مادي بيشتري , بهره مند شوند ؟
چرا انبياء براي پيشبرد مقاصدشان از قدرت صنعتي و اقتصادي استفاده نكرده اند ؟
چه اقوالي درباره عصمت انبياء (ع ) وجود دارد ؟ و نظر شيعه كدام است ؟
عصمت انبياء (ع ) را با دلائل عقلي اثبات كنيد .
چه آياتي از قرآن كريم , دلالت بر عصمت انبياء (ع ) دارد ؟
راز مصونيت انبياء از خطاء در تلقي وحي چيست ؟
چگونه عصمت انبياء از گناهان با اختيار ايشان سازگار است ؟
شـخص معصوم چه امتياز اختياري بر ديگران دارد ؟ و كاري كه مستند به عصمت الهي باشد , چه استحقاقي براي پاداش بوجود مي آورد ؟
  1. 2111 از 4632