مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رؤياي صادق چيست و از چه حكايت مي كند؟
در تفسير زلزله و خسوف و كسوف و امثال آن در احاديث چيزهاي بر خلاف عقل آمده است ; مانند ايـنـكـه مـاه و خـورشـيد گاهي بنور خويش مغرور مي شوند خداوند آنها را دردرياي ظلمت فرو مي برد و اينكه باران از درياي ميان زمين و آسمان فرود ;و مثل اينكه رعد آواز ملكي است كه ابر را ميراند , و برق ضربت تازيانه اوست وامثال اينها ؟
آيا زلزله قيامت مثل زلزله هاي دنياست ؟
آيا زمان مرگ هر انساني از پيش، معيّن است و عاملي ديگر در طول يا كوتاهي عمر اثر ندارد؟

تفاوت زمان و مكان عالم برزخ، با زمان و مكان دنيا چيست؟
آيا انسان در زندگي برزخي به غذا نياز دارد؟
1-زندگي بعد از قيامت چگونه است ؟ آيا كافران هميشه در آتش دوزخند و مؤمنان در مكانهاي بهشتي دائماً مي نشينند و مي نوشند و مي آشامند و حرف مي زنند به نظر من كه خسته كننده است لطفاً توضيح دهيد ؟
2- آيا زندگي بعد از قيامت هم مثل زندگي اجتماعي دنياست يا خير ؟
آيا زندگي در آخرت بي پايان است؟ آيا در اين صورت لازم نمي آيد انسان با خداوند در ابديت شريك باشد؟ علاوه بر آن، هر چيز كه ابتداء داشته باشد بالاخره فنا و نيستي هم دارد يا خير؟
آيا زندگي انسان در آخرت فقط روحاني است يا جسماني نيز هست با چه جسمي؟

زندگي پس از مرگ چه تعريفي دارد؟ آيا پس از مرگ راهي براي رشد و كمال بيشتر وجود دارد؟

اگر روح همه انسانها زنده و جاويد است، ديگر جاودانگي براي شهيدان چه فضيلتي دارد؟
اگر روح همه انسان ها زنده و باقي است ديگر حيات امتيازي براي شهداء محسوب نمي شود؟
  1. 1388 از 4632