مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جرج سارتون، در مورد استبداد علمي و مذهبي و خشونت و تفتيش عقايد در قرون وسطي، به وسيله كليسا چه ميگويد؟
نظر متكلمين در مورد علت نياز شي به علت چه بود؟
چرا فرضيه تكامل و اعتقاد به مذهب، لزوماً حاوي تناقض نيستند؟
طرفداران استبداد سياسي در غرب، چگونه سبب دين گريزي مردم شدند؟
چگونه اعتقاد به خدا در فلسفه اجتماعي اسلام، مانع پديد آمدن استبداد سياسي ميشود؟
: چگونه، اظهار نظرهاي ديني و مذهبي غير متخصصان، در اسلام و مسيحيت، سبب دين گريزي و گرايشهاي مادي ميشود؟
چگونه رهبانيت و كشتن غرايز به بهانه رستگاري و سعادت در آخرت، سبب دين گريزي و گرايشهاي مادي ميشود؟
چرا اين تفكر كه «مذهب، خوشبختي و سعادت دنيا و آخرت را در تضاد ميبيند و فقط يكي را ممكن ميداند» غلط است؟
آيا ممكن است كسي اعتقاداً الهي و عملاً مادي باشد و بالعكس؟
بحث مهدويت در قرآن كريم به چه صورت آمده است؟
شئون و مناصب مختلف پيامبر از طرف خداوند كدام است؟
در جهان مسيحيت چه رابطه أي ميان علم وايمان است ؟ چرا ؟
  1. 1497 از 4632