مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از «نيت» و ارزش آن در عبادت، چيست؟

آيا اسماي حُسنا به غير خدا نيز اسناد داده ميشود؟

آيات قرآن كريم در اسناد اسماي حُسنا به خداوند به چند دسته تقسيم مي​شود؟

فرق علي(ع) با ديگر صحابه رسول الله(ص) چه بود؟

ورع و پارسايي، چه درجاتي دارد؟

فضيلت اعتكاف، چقدر است؟

چه نكاتي فضيلت اعتكاف را افزون كرده​اند؟

مرحوم مقدس اردبيلي در مورد اينكه اعتكاف عبادت مستقلي است، چه مي​گويد؟

آيا بين آيات اثبات كننده توحيد اسما و صفات خداي سبحان و آيات اتصاف ديگران به همين اسما و صفات، تعارض و ناسازگاري وجود دارد؟

امام صادق(ع)، وجه تسميه زهرا(ع) را چه مي​داند؟

زبان اهل بهشت، چيست؟

پاسخ شبهه «عدم جمع بين دعا و قضا و قدر» چيست؟

  1. 1511 از 4632