مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علاّمه مجلسي كيست؟
لقمان كيست؟
هشام بن حكّم كيست؟
مختار ثقفي كيست؟
اندكي درباره علاّمه سيّد مرتضي عسكري توضيح دهيد؟
اويس قرني كيست؟
بهلول كيست؟آيا او واقعاً مجنون بوده است؟
انوشيروان كسيت؟
ابوالاسود دُئلي كسيت؟
سيّد جمال الدين اسد آبادي كيست؟
لاوازيه كيست؟
مختصري در معرّفي مرحوم كافي توضيح دهيد؟
  1. 2243 از 4632