مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا فقط چادر حجاب برتر و كامل محسوب ميشود؟

چرا پردهها و چادرهاي كعبه در حج واجب و تمتع بالا كشيده شدهاند و ديوارهاي كعبه پيدا هستند، ولي در حج عمره چنين نيست؟

اگر آقايي بدون دليل بعد از دو جلسه آمدن به خواستگاري و نياوردن پدر، پيشنهاد چهارده سكه براي مهريه را دهد و تقاضاي عقد فوري كند، آيا اين قضيه بودار نيست؟

مگر خداوند به زنان نامحرم است كه موقع نماز خواندن گرچه در اتاق خلوت و جاي تاريك - بايد حجاب خود را كاملاً رعايت كنند؟

ميدانيم كه حجاب از ضروريات اسلام است. در مورد كساني كه حجاب را رعايت نميكنند چگونه عمل كنيم؟

درباره حقوق پدر و مادر بر فرزند و بالعكس توضيح دهيد؟

دانشجوي 27 سالهام كه چهار سال است از افسردگي رنج ميبرم. در سال سوم دبيرستان شاهد حادثه سقوط پدر از طبقه دوم منزل بودم بعد از آن حادثه دچار عذاب وجدان شدهام در حال حاضر در خوابگاه ساكن هستم و بيش تر در خواب به سر ميبرم و به فشار خون، تپش قلب، عدم تمركز مبتلا شدهام مرا راهنمايي كنيد؟

در مورد خودارضايي در دختراني مطالبي را بيان كنيد.

چرا بيشتر پوشش حجاب در اسلام براي زن است؟

در تمام زندگي خواسته هايي داشتهام كه بر آمده نشده، مثل رفع اختلاف شديد پدر و مادر كه از كودكي بارها از خداوند خواستهام تمام شود، ولي چنين نشده است. حكمتش چيست؟!

اگر همسرم روي پارچه با آلتم بازي كند و مني خارج شود، اشكال دارد؟

خواهر همسرم در خانه خودم به من سلام نكرد آيا اين رفتار صحيح است؟

  1. 2344 از 4632