مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا فرزندان آدم ( عليه السلام ) و حوا براي گناه آن دو ، بايد از بهشت بي بهره بمانند؟
آيا حضرت آدم ( عليه السلام ) با نزديك شدن به درختي كه از آن نهي شده بود ، دچار معصيّت گرديد؟
آيا حضرت آدم ( عليه السلام ) با خوردن از ميوه درخت ممنوعه گناه كرده و اگر چنين است ، اين امر چگونه عصمت و مقام نبوّت سازگار است؟
آيا آدم ( عليه السلام ) نيز در مراسم حجّ ، موي سر خود را تراشيد؟
فاصله زماني عصر حضرت آدم تا زمان معاصر چقدر است؟
حضرت آدم ( عليه السلام ) به چه زباني سخن مي گفته است؟
قبر حضرت آدم و نوح در كجا قرار دارد؟
آفرينش حضرت حوا و كيفيّت گسترش نسل حضرت آدم ( عليه السلام ) چگونه بوده است؟
آفرينش حوا چگونه بود؟
حضرت آدم ( عليه السلام ) با چه كسي ازدواج كرد؟
اسمائي كه خدا به حضرت آدم آموخت چه بود؟
با توجّه به اينكه حضرت آدم ( عليه السلام ) علم به تمامي اسماء داشته است ، چرا انسان هاي اوليه خواندن و نوشتن را نمي دانسته اند؟
  1. 2051 از 4632