مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قرآن كريم، جامعة ايده آل را چگونه معرفي ميكند؟

محتواي سوره يس چيست؟

در روايات خواندن و حفظ، كدام سوره بيشتر تأكيد شده است:

از نظر قرآن كريم، كفارة گناهان كبيره و صغيره چيست؟

تفقه در قرآن يعني چه؟ اگر شما انسانها تفقه خود را كامل كنيد، آن تسبيحها و تحميدها را درك ميكنيد، آياتي كه در اين باره آمده است بيان كنيد.

آيا در قرآن كريم آياتي دربارة حقوق فرزندان وجود دارد؟

بهترين كتابي كه در ابعاد مختلف قرآن براي آشنايي با آداب تلاوت قرآن ميتوان مطالعه كرد را معرفي فرماييد؟

با توجه به اين كه مطالعه را ميتوان با چشم انجام داد آيا روخواني قرآن بدون تلفظ كلمات صحيح است؟

در مورد سكت در قرآن توضيح دهيد؟

اگر كسي مقداري از قرآن را حفظ كند و بعد فراموش نمايد; آيا مرتكب گناه شده و بايد كفاره بدهد؟

آيا كسي كه در هنگام تلاوت قرآن نتواند حروف را به شكل درست تلفظ كند، مرتكب گناه شده است؟ اين حكم در مورد پدر و مادرم كه بيسوادند و در هنگام نماز دچار مشكل ميشوند چگونه است؟

آيا عدد سيزده آنگونه كه معروف است، نحس است; لطفاً ديدگاه قرآن را در اين باره بيان كنيد؟

  1. 2664 از 4632