مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا انسان به وحي و پيامبران الهي نياز دارد ؟
راه اثبات وحي چيست ؟
وحي چيست ؟
چرا خدا بين پيامبران وديگر انسان ها فرق گذاشته و تنها به پيامبران عصمت و دوري از گناه و بدي اعطا كرده است ؟
چرا ازمعصومين فقط يك نفر زن مي باشند ؟
آيا خداوند و يا فرشتگان پيامبر را از خطاو اشتباه محفوظ مي دارد و يا عقل و بصيرت امامان است كه آنرا حفظ مي كند ؟
اينكه در احاديث مي گويند مثلاً هنگام ولادت پيامبر و ياائمه اطهار فرشتگان حاضر مي شدند و نامش را مي گذاشتند يعني موجودي است پاك كه قدم به زمين مي گذارد آيا اين جبر را نمي رساند ؟
آيا پيامبران و امامان در گناه نكردن ومعصوم بودن مجبور بوده اند ؟
مقام عصمت براي پيامبران و امامان اكتسابي است يا اعطائي ؟
چرا خداوند شعور و علم لازم را در انسان ها قرار نداده تا نيازي به فرستادن پيامبران نباشد ؟
آيا تسديدها و تأييدهاي غيبي پيامبر از سوي جبرئيل ، باعث عدم خلوص وحي و دخالت جبرئيل در امر وحي نمي گردد ؟
شك در عقايد مثل نبوّت و پيامبري چگونه برطرف مي شود ؟
  1. 1672 از 4632