مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رفتار ما با كساني كه به رهبر و يا ديگر مسؤولين نظر سوئي دارند و بدگويي مي كنند چگونه بايد باشد؟

فردي هستم كه از وسواس در زمينه پاك و نجسي رنج مي برم در اين زمينه به روانشناس نيز مراجعه كرده ام اما موثر واقع نشد من دراين زمينه چكار بايد انجام دهم ؟ لطفاً كتاب هائي در زمينه وسواس نيز معرفي نماييد كه نظر ائمه در آن ذكر شده باشد.

چگونه بايد كمك كنيم كه تورم كم شود؟

چه كار كنيم اينقدر رشوهخواري و پارتي بازي كم شود؟

چرا جوانان در اين زمان كه نظام جمهوري اسلامي بر ايران اسلامي حاكم مي باشد و از نظر اعتقادات اسلامي و ديني مذهبي نسبتاً ضعيف و كم رنگ مي باشد؟

وظيفه ما در مقابل پدران شهيد چيست؟

آيا با توجه به تصويب قانوني چون عدم منع تبعيض زنان در مجلس توسط نمايندگان مجلس شد مجلس ما مجلس فاسد و غربزدهاي نيست؟

انقلاب شد بر عليه طاغوت و ظلم و بيدادگري اكنون از گذشت 25 سال: دنياگرائي مسئولين، تبعيض و فاصله طبقاتي، فساد ادراي و پارتي بازي، خفه شدن و زير پارفتن فقراء، گفتار شيرين مسئولين و خالي از عمل، در سال 79 اينجانب ور شكست كردم و كلاه مرا برداشتند دو سال در دادگستري مشهد دويدم ولي به علت نداشتن امكانات و پول نتوانستم وكيل بگيرم حقم ضايع شد.

در حدود تقليد از آقاي خويي تقليد كرده ام ولي در اول انقلاب اعلام شد امام خميني( اعلم است و بعد مقلد امام شدم هم اكنون آيا مي توانم از امام خميني( تقليد كنم؟ البته مي خواهم بدانم در حال حاضر چه فقيهي اعلم است كه از ايشان بقاي برميت بمانم. چون از زمان فوت امام چون شنيدم بقاي بر ميت مجاز است مقلد امام( مانده ام ولي به دستور مرجعي كه زنده است نيست؟

موضوع ولايت فقيه را از ديدگاه قرآن مجيد توضيح دهيد؟

وعاظ در گفتار وحدت رويه ندارند و هر كدام يك نوع صحبت مي كنند در مصائب و اتفاقات تاريخي علت چيست؟

توسعه فرهنگي خوب بوده است ولي قدرت تهاجم فرهنگي و تلاشهاي دشمن بيشتر مي باشد چرا اين وضع را پيدا كرده ايم؟

  1. 1772 از 4632