مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در سورة نساء آية 59 منظور از «اولي الامر» چه كساني هستند كه اطاعت آنها هم رديف اطاعت خداوند و پيامبر شناخته شده ؟ ديدگاه علماي شيعه و علماي اهل سنت در اين مورد چيست؟

حديث ثقلين چيست؟

آثار مثبت قرائت قرآن در روايات، چيست؟

حديث ثقلين در صحيح مسلم به چه صورت آمده است؟

مواردي كه اهل سنت حديث ثقلين را از پيامبر نقل كرده‎اند چه ميباشد؟
نكات مهمي كه از حديث ثقلين استفاده ميشود چيست؟

حديث سفينة نوح چيست؟

تشبيه اهل بيت به كشتي نوح كه در حديث سفينه نوح آمده چه حقايقي را به ما ميآموزد؟

حضرت علي(ع) در مورد حديث نجوم چه ميفرمايد؟

محتوي حديث نجوم چيست؟

حديث امامان اثنا عشر را چه كساني نقل كردهاند؟

آيا زمين از حجّت الهي خالي ميماند؟

  1. 1549 از 4632