مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا جوانان امروز ما گرايش بيشتري به تنهايي دارند؟

چرا ارزشهاي مذهبي در نزد جوانان ما كمرنگ شده است؟

با تعدادي از دوستان خود در كارهاي فرهنگي مذهبي هستيم درراستاي اين فعاليت ها به اين نتيجه رسيديم كه نوجوانان سالهاي 67 الي 70 شعله بسيار آرامي براي افروخته شدن كارهاي مذهبي دارند فقط با اندكي ياري نيازمند هستند در صورتيكه با مخالفت شديد خانواده، دوستان و آشنايان رو به رو مي شوند.

چرا اداره اطلاعات ما در قبال نامه هايي كه به سازمان ارسال مي شـود بـي تفـاوت اسـت؟ در حـالي كـه مـن بارهـا نامـه بـه اطلاعـات نوشته ام و مراكز مهمي را معرفي كرده ام( كه كاملاً صحيح است ) ولي متأسفانه كوچكترين عكس العملي نشان نداده اندو اين براي من سؤال شده است كه آيا واقعاً آنها وظيفه خود را نمي دانند و يا سهل انگاري در كار است؟

مگر خانه كعبه از سنگ و خاك نيست، و يا ساخته بشر نيست.پس چرا ما خانه كعبه را طواف و پرستش مي كنيم؟

آيا در صورت داشتن پيشنهاد وسؤال كه بتوان مورد بررسي قرار داد و در سياستهاي كلان مورد استفاده قرار داد از طريق مؤسسه پيوند با امامره امكان پذير است؟

A : آيا يك بسيجي نمي تواند با پوشش كامل مانتو و شلوار و مقنعه باشد؟

B : وظيفه يك بسيجي از نظر فقه چيست؟

نظر شما در اين مورد كه چرا رئيس جمهور انگليس قبل از حمله وبعد از حمله آمريكا به عراق و قبل از حمله و بعد از حمله آمريكا به افغانستان به ايران آمد، چيست؟

آيا دنيا قانون دارد؟ هر كشور به كشوري حمله كند وكسي جلوي او را نگيرد.آمريكا به عراق حله مي كند و همه او را محكوم مي كنند .محكوم كردن چه فايده اي دارد؟ اگر به ايران هم حمله مي كرد كسي جلوي او را نمي گرفت؟

تفاوت ولايت فقيه با شاه چيست؟

چرا با اقداماتي نظير ....باعث كاهش علاقة جوانان براي حضور در مساجد مي شويد؟

چرا درجهت رفع ابهامات جوانان اقداماتي ريشه اي انجام نمي شود؟

  1. 1751 از 4632