مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيت الله ميرزا هاشم آملي كيست؟
آيت الله اراكي كيست؟
آيت الله سعيدي خراساني كيست؟
آيت الله صادقي كيست؟
مباني فكري ابن تيميه چيست؟
دانشمندان اهل سنت معاصر و يا نزديك به عصر ابن تيميه كه با نوشتن كتاب و يا مناظره، با او به مخالفت برخاستند، چه كساني هستند؟
برخي از دانشمندان اهل سنت كه در سده هاي پس از عصر ابن تيميه با نوشتن كتاب با انديشه هاي انحرافي او به مخالفت برخاستند، چه كساني هستند؟
در سدة اخير چه كساني در نشر افكار و انديشه هاي ابن يتميه كوشش كرده و آن را احياء نمودند؟
عامل مهم در ترويج افكار ابن تيميه چه بود؟
هاجر كه بود؟
عبد مناف كه بود؟ فضائل اخلاقي وي را برشمريد؟
هاشم كه بود؟ و چه خدماتي از وي به يادگار مانده است؟
  1. 2240 از 4632