مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً آياتي كه در فضايل و مناقب حضرت علي7 و نيز آياتي كه در سرزنش دشمنان آن حضرت نازل شده را بنويسيد.

دلايل تربيتي سكوت امام علي ( در مقابل (قتل حضرت زهرا () چيست؟پيام اين كار مورد نظر است.

اطلاعات جامع وكامل از حضرت فاطمه الزهرا ( مي خواهيم.

چه فرقي ميان معجزه و كرامت و كار مرتاضان است؟

چرا شيعيان به سه اصل توحيد، نبوت، و معاد دو اصل ديگر يعني عدل و امانت را اضافه كردهاند؟

آيا مي شو مسئله ولايت را جز اصول دين قلمداد كرد؟

اثبات عرفاني امامت را خواستارم؟

ضرورت نبوت و امامت چيست؟

در مورد توسل به معصومين( توضيح دهيد؟

اعتقاد به توحيد، معاد، عدل، امامت و...چگونه در زندگي عمليما بايد پياده شود؟

چگونه بايد اعتقادات خود را به عمل تبديل نمود؟

معرفت نسبت به امام پيدا كردن يعني چه؟ و اينكه گفته ميشود زيارت با معرفت بكنيم چه جور زيارتي منظور نظر است؟

با توجه به اين كه عشق به امامتو ولايت در انسان قويتر است مي توان از اين اصل به بقيه رسيد يا اينكه حتماً بايد ترتيب حفظ شود؟

  1. 1983 از 4632