مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ماجراي گاو بني اسرائيل و بهانه​هاي بني اسرائيل چه بود؟

چهار اندرز پرمايه و سرنوشت​ساز كه بني اسرائيل به قارون دادند چه بود؟

قارون براي مبارزه با حضرت موسي(ع) چه حيله​اي بكار زد و خداوند بخاطر اين حيله با او چه كرد؟

چگونه طالوت به پادشاهي بني اسرائيل رسيد؟

طالوت بدستور خداوند، چگونه در اولين جهاد، سپاهيانش را آزمايش كرد؟

«صندوق عهد» كه يهوديان پس از موسي آنرا در جلوي سپاه خود حركت مي​دادند، چه بود؟

چگونه فرشتگان «صندوق عهد» را كه بت​پرستان فلسطين از بني اسرائيل گرفته بودند، به آنها بازگرداندند؟

حضرت داود كه بود و چه خصوصياتي داشت؟

خداوند چگونه داود را با يك «قضاوت» آزمود؟

تورات چگونه داستان قضاوت معروف حضرت داود(ع) را كه از نظر اسلام يك آزمايش الهي بود، نقل كرده است و چه نكات مهمي در داستان منقول به وسيله تورات وجود دارد؟

خداوند چگونه سليمان را متنبه ساخت تا ديگر او را فراموش نكند؟

حكومتي كه خداوند به سليمان عطا كرد چه مواهب و امتيازات ويژه​اي داشت؟

  1. 2213 از 4632