مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اختلافات تكويني مخلوقات چگونه با حكمت و عدل الهي مي سازد ؟
وجود بلاهاي طبيعي و اجتماعي , چگونه با حكمت و عدل الهي سازگار است ؟
آيا كيفر ابدي گناههاي محدود با عدل الهي سازگاري دارد ؟
چرا خداي متعال اسبابي فراهم نكرده است كه جلو فسادها و خونريزيها گرفته شود ؟
عـدالـت خـداونـد از عـقايد اصولي ما مسلمانان است و ما معتقديم همه كارهاي خداوندمتعال بر اساس عدل و حكمت انجام مي گيرد با توجه به اين اصل , منظور از جمله يضل من يشاء و يهدي مـن يشاء در آيه 93 سوره نحل و مانند آن چيست ؟ اگرهدايت و گمراهي به خواست خداست , چگونه با عدل الهي سازگار است كه ما را به جرم گمراهي كيفر و در برابر هدايت پاداش دهد ؟
پـيرامون كودكان استثنائي در علوم گوناگوني بحث مي شود و هر دانشمندي از زاويه خاصي به آن مي نگرد و نظر مي دهد . در ايـن پـرسـش , آنـچـه براي ما مطرح است , اين است كه از نظر اسلام ريشه پيدايش اين گونه انسانهاي ناقص چيست ؟ و چگونه با عدل الهي سازگار است ؟
هـنگام وقوع حوادثي از قبيل زلزله و سيل , عده اي از مردم سوالاتي از اين قبيل ازخود مي كنند : چـرا گـاه و بـيگاه زمين لرزه ها و سيلها و بيماريهاي واگير و مانند اينها خرمن هستي عده اي را مـي سـوزاند ؟ چرا اين حوادث در بعضي از نقاط روي مي دهد و بعضي ديگر سالم مي مانند ؟ فلسفه نزول اين آفات و بلاها چيست ؟ آيا فقط عده اي گناهكارند و بايد مجازات شوند و عده اي ديگر بي گناهند ؟ چرا , چرا و 000 ؟
قـرآن بـراي كـار بد و ظلم و كفر روي مجازات ابدي و جاويدان تكيه مي كند اين سئوال هست كه چـگـونه عذاب جاودانه در برابر گناه محدود با اصل عدالت خدا سازگار است ؟كسي كه دوران طـغـيان و سركشي و تجاوزش حداكثر از هشتاد يا يكصد سال تجاوز نمي كندچرا هميشه بايد در آتش و مجازات شكنجه ببيند ؟
آيا كيفر ابدي , گناههاي محدود با عدل الهي سازگاري دارد ؟
اينكه قرآن مي گويد : خداوند دانش را به هر كس بخواهد مي دهد آيا معنايش اينست كه آنها كه بيسواد هستند مورد ظلم واقع شده اند ؟
چرا خداوند متعال و قادر از ابتدا انسان را كامل و خوشبخت نيافريد؟
چرا برخي خلود را با عدل الهي ناسازگار دانستهاند؟  1. 1416 از 4632