مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

و الليل اذا يغشي
( ماملكت ايمانكم ) چه كساني هستند ؟
در قرآن مجيد آمده است : و نفخت فيه من روحي آيا خدا روح است ؟
منظور از كفلين در اين آيه ي شريفه : يا ايهاالذين آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمه . . . چيست ؟
منظور از شاهد و مشهود در آيه 3 سوره بروج چيست ؟
درباره آيه شريفه « و ما كان لبشر ان يكلمه اللَّه الاّ و حيا او من وراء حجاب او يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء » توضيح دهيد ؟
چرا در سوره ناس كلمه اله و رب تنها به ناس اضافه شده مگر اللَّه خدا وپروردگار ديگر موجودات نيست ؟
درباره آيه شريفه « اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » توضيح دهيد ؟
منظور از آيه شريفه « هو الذي خلق لكم . . . » چيست ؟
ممكن است ايراد كنند كه چگونه اسلام به مردان اجازه داده كه در مورد زنان متوسل به تبيه بدني شوند ؟
شما درباره آيه كريمه سوره يس بود كه لتنذر قوما ما انذر اباو هم فهم غافلون كه چگونه عدم انذار آباء آنان با اتمام حجت و جمله قل فلله الحجه البالغه سازگار است ؟
درباره آيه كريمه موج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان توضيح دهيد ؟
  1. 2599 از 4632